Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Analizi (The Analysis Of Epistemological Beliefs Of Nominate Social Sciences Teachers)


İçen M., İlğan A., Göker H.

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction], vol.1, no.2, pp.2-11, 2013 (Peer-Reviewed Journal)