Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Örgüt İkliminin İncelenmesi ve Bir Enerji Şirketinde Uygulama


ERTEMSİR E.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Dergisi, vol.21, no.65, 2010 (Peer-Reviewed Journal)