THREE APPROACHES, THREE DISCUSSIONS: PITCH ORGANIZATION ANALYSIS OF AN ERKIN PRELUDE


Creative Commons License

Yüceer E. M.

SOBIDER, no.39, pp.446-461, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16990/sobider.5164
  • Title of Journal : SOBIDER
  • Page Numbers: pp.446-461

Abstract

Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), who was one of the first generation contemporary Turkish composers widely known as The Turkish Five, composed Six Preludes solo piano album in the last years of his life. Prelude No.3 can be a subject to several methods of analysis. In the literature review, although there is already a study that performs form analysis on the work and provides technical advice on how the work should be played, no sound organization analysis on the mentioned prelude has been encountered. In this study, sound organization will be analyzed based on the intervals used, composer's preference for spelling the notes and pitch collections that are used, in addition, discussions will be made based on the unexpected mm. 63.

Keywords: Ulvi Cemal Erkin, prelude, pitch organization. 

“Türk Beşleri” olarak yaygın şekilde tanınan birinci kuşak çağdaş Türk bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin’in (1906-1972), hayatının son yıllarında solo piyano için bestelemiş olduğu Altı Prelüd isimli albümünde yer alan 3 numaralı prelüd, ses organizasyon analizi bakımından farklı yaklaşımlara sahne olabilecek bir yapıya sahiptir. Yapılan literatür taramasında, eser üzerinde form analizi gerçekleştiren ve eserin nasıl çalınması gerektiğine dair teknik tavsiyelerde bulunan bir çalışma halihazırda bulunsa da, bu ya da başka yazarlar tarafından eserin bahsi geçen bölümü üzerinde gerçekleştirilen bir ses organizasyon analizi ile karşılaşılmamıştır. Bu çalışmada ses organizasyonu; eserde kullanılan aralıklar, bestecinin seslerin adlandırılmasına dair tercihleri ve ses koleksiyonları bakımından üç farklı yaklaşımla analiz edilecektir ve ö63’teki beklenmedik duruma dayandırılarak tartışmalara yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ulvi Cemal Erkin, prelüd, ses organizasyonu.