Munis Harezmî’xxnin Firdevsü’xxl-İkbâl İsimli Eserinde Ölmek Fiili ile Ölüm Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler


KAHYA H.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, pp.211-233, 2013 (Peer-Reviewed Journal)