Medeniyet Kavramı Bağlamında Aile ve Çocuk: Felsefi Bir Yaklaşım.


Creative Commons License

Taşdelen V.

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.56-62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-62
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuk, çocuk kültürü ve aile üzerinde felsefi bakış açısıyla konuşmak, öncelikle aile olmanın çocuk,

çocuk olmanın aile, aile olmanın da kültür ve medeniyet oluşumları açısından anlam ve değeri

konusunda bir kavramsallaştırmayı ifade eder. Bu konuda şu sorular sorulabilir: İnsan dünyasında

ailenin yeri nedir? Çocuk için aile, aile için çocuk ne ifade eder? Ailenin çocuk kültürünün

oluşumundaki etkisi nedir? Ailenin, çocuğun kişilik değerlerinin, benlik algısının, dünya

tasavvurunun, varoluş duygusunun ve yaşama kültürünün oluşumundaki etkisi nedir? Ailenin,

toplumu üreten bir kurum olarak kültür ve medeniyetin oluşumundaki yeri nedir? Başka deyişle,

çocuk merkezinde aile, aile merkezinde kültür ve medeniyet konusu nasıl açıklanabilir? Konu,

başlıkta geçtiği üzere, her ne kadar felsefi bir bakış açısıyla ele alınsa da, kaçınılmaz şeklide (