Çevresel Dışsallıklar ve İçselleştirme Yöntemleri


ÇETİN T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.3, pp.143-166, 2005 (Peer-Reviewed Journal)