POST-CAMPAIGN INVENTORY MANAGEMENT


Uzun K. K., Geçici E., Güler M. G.

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.212-214

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-214
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the supply chain network, retail companies which involved in the end customer sales focus on different sales channels in order to survive in fierce competition conditions and globalizing economy. Companies make investments in online platform instead of physical stores or wholesale markets. They prefer online markets such as Trendyol, Hepsiburada, n11 as well as their own e-commerce sites in Turkey. In addition, they give priority to sell on the internet abroad.

Retail companies have launched a campaign online channels to increase sales. Customer demands occur intensively on special days and global campaign such as Mother’s Day, April 23rd, 11.11 and Black Friday. During these periods, there are some risks about systemic and operational problems which are locking of websites, having a bottleneck at cargo operations, insufficient resources of warehouse shipment, cancellation of customer orders due to stock errors. 

In this study, we study the problem that deals with the unmet e-commerce customer demands at an international retail company because of stock error in warehouse. The products that are in stock at e-commerce warehouse are offered for sale on the internet. Customer orders can occur for products that are not physically in stock because of several issues like (i) un-matching quantities of physical products in the e-commerce warehouse and available stocks for sale on the internet, (ii) the orders which are given for the same products more than one person, incorrect shipping at the warehouse. E-commerce operations and planners work on these unmet orders manually. Alınan aksiyonların manuel yürütülmesi hem çok uzun zaman almakta hem de istenilen ölçüde siparişlerin karşılanamamasına, satış ve ciro kaybına neden olmaktadır. Manual operations takes a long time, causes unsatisfied orders and loss of sales and revenue. To fulfill the unmet e-commerce customer orders, a decision support system based on an optimization model was implemented. This optimization process was performed using real data from a retail company through a Mixed Integer Programming Model which is a technique used in operations research. The developed decision support system provides transfer of products from other locations to e-commerce warehouse at a minimum cost. As a result, the manual operations were digitized, the solution time was minimized and the loss of sales of the company were reduced with an increasing rate of fulfilling e-commerce customer orders. 

Tedarik zinciri ağında ürünlerin son müşteriye satışında yer alan perakende şirketleri, artan rekabet koşulları ve globalleşen ekonomide ayakta kalabilmek için farklı satış kanallarına yönelmektedir. Sadece fiziksel mağaza veya bayilerde satış yapmak yerine internet üzerindeki platformlara da yatırımlar yapmaktadır. Şirketler yurt içinde kendi eticaret sitelerinin yanı sıra Trendyol, Hepsiburada, n11 gibi kanalları aktif olarak tercih etmektedir. Ek olarak yurt dışında da internet üzerinden satış yapmaya öncelik vermektedir. 

Perakende şirketleri internet kanalları üzerinden yapılan satışlarda, satışı artırmaya yönelik kampanyalar uygulamaktadır. Anneler günü, yılbaşı, 23 Nisan gibi özel günler ve 11.11 ve Black Friday (Muhteşem Cuma) gibi global kampanyalarda yoğun müşteri talepleri oluşmaktadır. Bu yoğun satış dönemlerinde, sistemsel ve operasyonel problemlerle karşılaşma riskleri oluşmaktadır. İnternet sitelerinde yavaşlık veya kitlenmeler, kargoda dar boğaz yaşanması, depo sevkiyat kaynağının yeterli olmaması, stok hataları nedeni ile müşteri siparişlerinin iptal edilmesi şirketlerin karşılaştığı örnek problemlerdir. 

Uluslararası bir perakende şirketinde uygulanan bu çalışmada, kampanya dönemlerinde e-ticaret müşteri siparişlerinin, depolardaki stok hatası nedeni ile karşılanamama problemi ele alınmıştır. Şirketin e-ticaret deposunda stokta bulunan ürünler internette satışa açılmaktadır. Depodaki fiziksel ürün adetinin internete satışa açılan stok adeti ile uyuşmaması, aynı stok üzerinde birden fazla kişinin ürüne sipariş oluşturması, depo sevkiyat süreçlerinde hatalı çıkış yapılması gibi süreçler nedeniyle aslında stokta olmayan ürünlere müşteri siparişleri oluşabilmektedir. E-ticaret operasyon ve planlama birimleri bu siparişlerin karşılanabilmesi için manuel çalışmalar yapmaktadır. Alınan aksiyonların manuel yürütülmesi hem çok uzun zaman almakta hem de istenilen ölçüde siparişlerin karşılanamamasına, satış ve ciro kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada depoda olmayan e-ticaret müşteri siparişlerinin karşılanabilmesi için optimizasyon tabanlı bir karar destek sistemi (KDS) kurulmuştur. Optimizasyon işlemi güncel verilerle çalıştırılan bir Karma Tamsayılı Programlama (KTP) modeli ile gerçekleştirilmektedir. KTP modelleri özellikle endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmasında kullanılan bir modelleme tekniğidir. Kurulan KDS e-ticaret deposuna diğer lokasyonlarından aktarılan ürünlerin minimum maliyetle aktarılmasını sağlamaktadır. Böylelikle manuel yürütülen süreç dijitalleştirilmiş, optimizasyon modeli ile hem çalışma süresi minimuma indirilmiştir hem de müşteri siparişlerinin karşılanma oranları artırılarak şirketin satış kaybı azaltılmıştır.