Klorür Etkisindeki Betonarme Elemanların Servis Ömrünün Tahmini


YÜZER N. , Aköz F.

VIII.Uluslararası Korozyon Sempozyumu