Defining the effective threshold using modified wigner hough transform in FMCW signal detection


Erdoğan A., Gülüm T., DURAK ATA L., YILDIRIM T.

IEEE 21. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier