Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Kocabaş İ., Demir Arıcı İ., Korumaz M.

7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin meşruiyeti sağlamak için kullandıkları güç kaynaklarını Weber’in güç türleri bağlamında belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Bu araştırmada katılımcılar İstanbul ilinde görev yapan okul müdürlerinden oluşmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan aykırı durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 7 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Görüşmeler kıdem yılına göre çeşitliliğe sahip okul müdürleri ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanışmış ve elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları; zorunlu birlik, gönüllü birlik ve baskılayıcı gelenek olarak üç tema oluşturmuştur. Bu temalar toplam 11 kategoriden oluşmaktadır. Örneğin zorunlu birlik teması altında yer alan zorunlu gönüllülük kategorisinde katılımcıların ders programı, nöbet, izin gibi düzenlemeleri bir güç kaynağı olarak kullandıklarıbelirlenmiştir. Gönüllü birlik teması altında yer alan kurumsal paylaşım kategorisinde, yönetim süreçlerinde karara katma, yetki devri ve iş birliği sağlama gibi eylemlerin öğretmenlerin kurumsal paylaşımını arttırması sebebi ile yöneticilere bir güç kaynağı sağladığına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticileri yönetim süreçlerinde yasal ve zorunlu yaptırımlar ile düzeni sağlamak yerine, tüm paydaşları içine alan ortak bir gönüllülük sağlayacak okul iklimi oluşturmaya çalışmalıdır. Okul müdürü olumlu iletişim kuramadığı öğretmenlere yaptırmak istediği bir eylemde, o öğretmenle iyi iletişim kuran biri aracılığı ile ikna yoluna giderek gönüllülük kaynağına dayanan bir güç uygulamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Güç, meşruiyet, güç kaynakları, Weber