Ekerim, A., Şahin Ö., (2015). “ Talaşlı Şekillendirmenin Deneysel Tasarımı “ , Metal Dünyası Dergisi, 261, 66-72.


ŞAHİN Ö. , EKERİM A.

Metal Dünyası Dergisi, no.261, pp.66-72, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Metal Dünyası Dergisi
  • Page Numbers: pp.66-72

Abstract

Required for the intended use of the steel hardness, ductility, macro and microgeometry shape features are important for design. Forming various heat treatment is performed and is then applied first to achieve these properties. As a result of heat treatment resistance, ductility, hardness is provided, but are faced with distortions and deformations.The difference can be corrected  in the grinding geometry made so as not always possible.

The application of standard machining AISI forming process without heat treatment AISI/SAE 8620 steel, carburized surface of the liquid was adjusted to HRC 59 hardness and then macro machining shape by shaping the microgeometry and geometric surface was obtained. The resulting micro-geometric surface unevenness was measured and was found to 0.322 μm.

Hardness of investigation in shaping metal removal machining of steel and optimization variables were determined using high L8 experimental design method. Depth of 0.2 mm as the optimum operating condition, feed rate0.15 mm / rev, rotation speed of 3000 rev /min,  respectively.

Keywords: Surface roughness, hardness, machining forming, experimental design.

Çeliğin kulanım amacı için gerekli sertlik, süneklik, makro ve mikro şekil geometrisi özellikleri tasarım için önemlidir. Bu özelliklerin sağlanabilmesi için önce şekillendirme yapılmakta ve daha sonra ise çeşitli ısıl işlemler uygulanmaktadır. Isıl işlemler sonucu dayanım, süneklik, sertlik özellikleri sağlanmakta, ancak çarpılmalar ve deformasyonlarla karşılaşılmaktadır. Taşlama işlemi yapılarak şekil geometrisindeki farklılıklar giderilebilmekte ise de her zaman mümkün olamamaktadır.

Isıl işlem görmeden standart talaşlı şekillendirme işlemlerinin uygulandığı AISI/SAE 8620 çeliği, sıvı sementasyon işlemiyle yüzeyi 59 HRC sertliğine getirilmiş ve daha sonra talaşlı şekillendirilerek makro şekil geometrisi ve mikro geometrik yüzey elde edilmiştir. Elde edilen mikro geometrik yüzey düzgünsüzlüğü ölçülmüş ve 0,322 µm  bulunmuştur.

Sertliği yüksek olan çelik malzemenin talaşlı şekillendirilmesindeki talaş kaldırma değişkenlerinin araştırılması ve optimizasyonu L8 deney tasarım yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Optimum çalışma koşulu olarak talaş derinliği 0.2 mm, ilerleme hızı 0.15 mm/dev, dönme hızı 3000 dev/dak  bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Yüzey düzgünsüzlüğü, sertlik, talaşlı şekillendirme,  deney  tasarımı