The inequality of Digital Education: It's hard to reach SDGs


Gönel F.

İktisat ve Toplum, no.126, pp.51-58, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İktisat ve Toplum
  • Page Numbers: pp.51-58
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada 114 ülkeden 35’inde, yoksul çocukların sadece %50’den azı ilkokulu bitirebiliyor. Aynı durum lise mezunları için de geçerli; 115 ülkeden 65’inde gençlerin %50’sinden fazlası liseyi tamamlayamıyor. Kadın ve erkek öğrenciler açısından baktığımızda, cinsiyet eşitsizliği eğitimde de karşımıza çıkıyor; erkek öğrencilerin liseyi bitirme oranları kadın öğrencilerden daha fazla. Sonuç olarak, 75 ülkeden 35’inde yoksul kadınların en az %25’i okuma yazma bilmiyor. Bu oran düşük ve düşük-orta gelir grubu ülkeler için daha da yüksek. Örneğin, Nijerya’da yoksul kadınların %70’i, Yemen’de %60’ı, Etiyopya’da %36’sı okula hiç gitmemiş (WIDE, 2020). Yüksek gelirli ülkelere baktığımızda ise bu fark kaliteli eğitim açısından karşımıza çıkıyor. Bu anlamda, yüksek gelirli ülkelerde daha kaliteli eğitim olacağının garantisi yok, örneğin Letonya, Estonya veya Hırvatistan gibi ülkeler Birleşik Krallık, ABD veya İsveç gibi zengin ülkelerden daha kaliteli eğitim verebiliyor (OECD, 2012). Sonuçta kaliteli eğitimde eşitsizlik ve bunun doğurduğu sonuçlar, her türlü çabaya rağmen tüm dünyanın çözmesi gereken en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.