Biomimetic crystallization of calcium carbonate in the presence of water-soluble zwitterionic block copolymer


Creative Commons License

Yazıcı Ö. , Karaman F.

POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, cilt.59, ss.96-102, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Atıf İçin Kopyala
  • Cilt numarası: 59
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1002/pen.24871
  • Dergi Adı: POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE
  • Sayfa Sayısı: ss.96-102

Özet

Kalsiyum karbonatın (CC) sulu çözeltilerde gaz-sıvı difüzyon işlemi ile kristalleştirilmesi, poli (4-sülfonik asit difenilamin) -block-poli (etilen glikol) (PSDA-b-PEG) varlığında sistematik olarak araştırılmıştır, burada PSDA blok bir polimerik zwitteryondur. PSDA-b-PEG, tosillenmiş PEG ve amin ile işlevselleştirilmiş PSDA'nın reaksiyonu ile sentezlendi ve nükleer manyetik rezonans ile karakterize edildi. Blok kopolimer konsantrasyonu, kristalleşme süresi ve ilk pH gibi parametreler, blok kopolimerin CC parçacıklarının morfolojisini kontrol etme kabiliyetinin bir göstergesi olarak kabul edildi (.) Partiküller, Fourier dönüşümü kızılötesi, taramalı elektron mikroskopisi ve X ışını kırınımı ile karakterize edildi. . Sonuçlar, PSDA-b-PEG'in farklı morfolojilere sahip mezo boyutlu parçacıklar üretmek için CC'nin büyüme mekanizmasını kontrol etmek için uygun bir şablon olduğunu göstermektedir. POLYM. ENG. SCI., 59:96-102, 2019. (c) 2018 Society of Plastics Engineers