Biomimetic crystallization of calcium carbonate in the presence of water-soluble zwitterionic block copolymer


Creative Commons License

Yazıcı Ö. , Karaman F.

POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, cilt.59, ss.96-102, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 59
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1002/pen.24871
  • Dergi Adı: POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE
  • Sayfa Sayısı: ss.96-102

Özet

Kalsiyum karbonatın (CC) sulu çözeltilerde gaz-sıvı difüzyon işlemi ile kristalleştirilmesi, poli (4-sülfonik asit difenilamin) -block-poli (etilen glikol) (PSDA-b-PEG) varlığında sistematik olarak araştırılmıştır, burada PSDA blok bir polimerik zwitteryondur. PSDA-b-PEG, tosillenmiş PEG ve amin ile işlevselleştirilmiş PSDA'nın reaksiyonu ile sentezlendi ve nükleer manyetik rezonans ile karakterize edildi. Blok kopolimer konsantrasyonu, kristalleşme süresi ve ilk pH gibi parametreler, blok kopolimerin CC parçacıklarının morfolojisini kontrol etme kabiliyetinin bir göstergesi olarak kabul edildi (.) Partiküller, Fourier dönüşümü kızılötesi, taramalı elektron mikroskopisi ve X ışını kırınımı ile karakterize edildi. . Sonuçlar, PSDA-b-PEG'in farklı morfolojilere sahip mezo boyutlu parçacıklar üretmek için CC'nin büyüme mekanizmasını kontrol etmek için uygun bir şablon olduğunu göstermektedir. POLYM. ENG. SCI., 59:96-102, 2019. (c) 2018 Society of Plastics Engineers

Crystallization of calcium carbonate (CC) in aqueous solutions by gas-liquid diffusion procedure was investigated systematically in the presence of poly(4-sulfonic acid diphenylamine)-block-poly(ethylene glycol) (PSDA-b-PEG), wherein the PSDA block is a polymeric zwitterion. PSDA-b-PEG was synthesized with the reaction of tosylated PEG and amine-functionalized PSDA and was characterized by nuclear magnetic resonance. The parameters such as, block copolymer concentration, crystallization time and initial pH were considered as indicators of block copolymer's capability in controlling the morphology of CC particles(.) The particles were characterized by Fourier transform infrared, scanning electron microscopy, and X-ray diffraction. The results suggest that PSDA-b-PEG is a suitable template to control the growth mechanism of CC to produce meso-sized particles with different morphologies. POLYM. ENG. SCI., 59:96-102, 2019. (c) 2018 Society of Plastics Engineers