1042-1045 (1632-1635) Yıllarına Ait Bosna Eyaleti Bütçesi,


Creative Commons License

Öztürk S.

Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, vol.3, pp.158-168, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1042-1045 (1632-1635) Yıllarına Ait Bosna Eyaleti Bütçesi