Amuderya Bölgesi Türkmen Ağızları


Ölmez Z.

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, vol.5, pp.2221-2230, 2004 (Conference Book)