İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Baş B. , Örs E.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, no.1, pp.225-244, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Page Numbers: pp.225-244

Abstract

Bu çalışmada ilkokul 1. sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin görsel okuma becerisini kullanırken tinsel olarak kendilerini ifade etme becerileri araştırılmış ve görsel okuma yaparken kullandıkları cümlelerdeki kurgusal unsurlar ve kelime hazineleri belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. 5 kız ve 5 erkek öğrenciye sunulan hedef görsellerle görsel okuma yaptırılmış ve öğrencilerin konuşmaları ses kaydı ile metne aktarılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin görselleri geçmiş yaşantılarından yola çıkarak kendi öğrenmeleriyle yoğurup düşsel dünyasındaki kurgularla aktardıkları görülmüştür. Ayrıca toplumun onlara uygun gördüğü rollere göre kelimelere cinsiyet yüklemişlerdir. Resimleri yorumlarken, erkek ve kız öğrencilerin kullandıkları toplam ve farklı kelime sayılarında kayda değer bir farklılığa rastlanmamıştır.