Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynaklar


CAN E.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.215-222, 1991 (Scopus)