“Yeniden Kullanımın Atık Yönetimi Bağlamında İrdelenmesi”


Ustaoğlu S. S. , Limoncu S.

Yapı Dergisi, no.449, pp.29-39, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Yapı Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-39

Abstract

Yapıların yaşam süreçlerinde birçok farklı yapı ürününü kullanılmakta, kullanılan yapı ürünleri yapım eylemleriyle ve servis ömürlerini tamamlaması sonucunda yapısal atığa dönüşmektedir.  Türkiye’de tasarımcılar ve yapı üretim sürecine katılan diğer paydaşlar, yapı ürünlerinin yeniden kullanım olasılıklarını önemsemeden yapı yaşam sürecini yönetmekte ve kullanılan yapı ürünlerinin büyük çoğunluğunun yapısal atığa dönüşmesine neden olmaktadırlar. Yapısal atıklar geri kazanım olasılıkları düşünülmeden çevreye gelişigüzel bir biçimde yok edilmeye bırakıldıklarında çevre sorunlarına yol açmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı yapısal atık oluşumunun en az düzeye indirgenebilmesi için yeni tasarlanan yapılarda söküme uygun yapı tasarımı, yeniden kullanıma uygun yapı ürünü seçimi ve var olan yapılarda sökülebilir, yeniden kullanılabilir ürünlerin yapısal atığa dönüşmeden kullanılabilmesinin farkındalığını oluşturmaktadır.  Bu bağlamda son dönemlerde mimarlık disiplininin önemsediği sürdürülebilirlik ve çevre dostu tasarım ölçütlerine önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan Türkiye’de var olan yapılarda kullanılmış olan yapım teknikleri ile yapı ürünlerine uygun söküm – yeniden kullanım ve gelecekte gerçekleştirilecek tasarımlar için söküme uygun tasarım süreçlerinin analiz edilerek irdelenmesi ve önerilerin getirilmesi, yapısal atıkların değerlendirilmesi konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte yapı tasarımcıları ve yapı yaşam sürecinde yer alan paydaşların, yapı ürünlerinin yeniden kullanım olanakları üzerine bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına, yeniden kullanılabilir yapı ürünlerinin seçimine, sökülebilir yapı tasarımına, çevrenin korunmasına, çevre dostu yapı üretimi süreçlerine önemli katkılar sağlayacağı varsayılmaktadır.