Nesneye Yönelik Sistemler İçin Bir Uyum Ölçütü Önerisi: COMIAS


SELÇUK Y. E. , Kalıpsız O.

UYMS 2009 IV. Ulusal Yazılım Müh. Semp., 01 Ekim 2009