Plazmodial laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin klonlama veya altklonlama problemlerini gidermek için preparatif amaçlı agaroz jel elektroforezinde etidyum bromür yerine kristal viyole kullanılması


Aslan A., Moreton K., BALIK D.

18. Ulusal Biyokimya Kongresi,, 01 Mayıs 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri