FT-IR/ATR Spektroskopi Tekniğiyle Sodyum Metaboratın (NaBO2) Kalitatif ve Kantitatif Analizi


PİŞKİN S.

II.Ulusal Bor Çalıştayı, 01 Nisan 2008