Eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş Timoshenko kirişinin sıcaklık etkisi altındaki burkulma sonrası davranışının incelenmesi