Eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş Timoshenko kirişinin sıcaklık etkisi altındaki burkulma sonrası davranışının incelenmesi


Akbaş Ş. D.

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text