Harita Sektörü Nitelikli Ara Eleman İhtiyacının Karşılanması Kapsamında Topoğraf, Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü ve Harita-Kadastrocu Ulusal Yeterliliklerinin İrdelenmesi


ÖCALAN T.

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12-15 Ekim 2016,Çorum, Türkiye, 01 Ekim 2016