Elastoplastik Zemine Oturan Dairesel Plağın Elastoplastik İncelenmesi


KOCATÜRK T. , Özgen K.

ss.436-445

  • Sayfa Sayısı: ss.436-445