İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ


DEVECİ M.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.40, pp.167-187, 2012 (Peer-Reviewed Journal)