Euro Bölgesi Avrupa Birliği’nden Farklı mı?


EREN K.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı, Muğla, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.698-723

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.698-723

Özet

Avrupa Birliği’nin Maastricht Kriterleri’ni yerine getiren üyelerinin katılabildiği Ekonomik ve Parasal Birlik (Euro bölgesi), AB içindeki entegrasyonu daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, AB ile, Euro bölgesinin ekonomik yapılarının benzer ve farklı yönleri, on homojen grup bazında, çeşitli makroekonomik parametreler ile (üretimde dışa bağımlılık, istihdam, katma değer, üretim, ithalat, ihracata yönelim gibi) Girdi-Çıktı yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Euro bölgesi için en son yayınlanmış bulunan 2011 yılı Eurostat verileri kullanılmıştır. Bu nedenle; çalışma içinde Avrupa Birliği 27 üye ile (AB-27), Euro bölgesi ise 17 üye ile (Euro-17) temsil edilmektedir.