Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimininin aktif bölge halkasının model organizmalar Theileria parva ve T. annulata ya göre yönlendirilmiş mutagenez ile analizi


Celik V., Celik V.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri