Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimininin aktif bölge halkasının model organizmalar Theileria parva ve T. annulata ya göre yönlendirilmiş mutagenez ile analizi


Celik V., Celik V.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No