İlköğretimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında görülen yönetsel engeller (Sakarya ili örneği)


GÜNDÜZ H. B., HAMEDOĞLU M. A.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.5, pp.27-48, 2003 (Peer-Reviewed Journal)