Başarı yönelimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi


GÜNDÜZ H. B., ÇETİN B.

15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 01 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No