Başarı yönelimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi


GÜNDÜZ H. B. , ÇETİN B.

15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 01 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text