Nitro-aromatik ve Nitro-heterosiklik Bileşiklerin Anaerobik Arıtımında Ultrasesin Uygulanabilirliğinde Ön Değerlendirme