Nitro-aromatik ve Nitro-heterosiklik Bileşiklerin Anaerobik Arıtımında Ultrasesin Uygulanabilirliğinde Ön Değerlendirme


Şentürk E., İnce M., ENGİN G. , Bayramoğlu M.

01 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text