COVID-19 Salgınının Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) Tutumlarına Etkisi: Salgın Öncesi ve Sürecinde Kabin Ekipleri Arasında Bir Karşılaştırma


Erkmen T., Karaaslan E.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.9, no.2, pp.472-485, 2021 (Peer-Reviewed Journal)