MYTHOLOGY, GODS, MEDIA AND NEW MEDIA: AN ANALYSIS ON THE AMERICAN GODS’ SERIES


Yanat Bağcı Y.

Turkish Online Journal of Design Art and Communication, vol.11, no.3, pp.1148-1161, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7456/11103100/023
  • Title of Journal : Turkish Online Journal of Design Art and Communication
  • Page Numbers: pp.1148-1161

Abstract

Human beings’ dream of tens of thousands of years; to convey the messages they want to societies and manipulate them as they want seems to have literally become reality with the widespread use of media, digitalization and social media in today's societies. American Gods is a highly watched digital platform drama based on Nail Gaiman's cult novel of the same name. Although it looks like a fantastic fun series, it has been critical of media and new media for controling and manipulating people, becoming an addiction, seeking answers to all human needs in a digital environment and therefore forgeting how to be human, imposing all kinds of concepts and phenomena othered by the sovereign on societies, it also criticizes digitalization and its result; globalization, for bringing the end of humanity. In the series, the endless war between new and old, traditional and modern, good and evil is processed through the metaphor of Gods, the Old Gods are characterized as good and New Gods as bad, and Media and New Media are shown as the most powerful evil weapon among the bad ones. This study was conducted using content and rhetorical analysis methods to The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC ISSN: 2146-5193, July 2021 Volume 11 Issue 3, p.1148-1161 Submit Date: 18.04.2021, Acceptance Date: 21.05.2021, DOI NO: 10.7456/11103100/023 Research Article - This article was checked by iThenticate Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 1149 analyze the critical perspective of both the content and discourse of the American Gods series on Media and New Media Concepts.

İnsanoğlunun on binlerce yıllık düşü; toplumlara istediği mesajları iletme ve onları istediği gibi manipüle etme, günümüz toplumlarında medyanın, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın yaygın kullanımı ile tam anlamıyla gerçeğe dönüşmüş gibi görünmektedir. American Gods isimli çok izlenen dijital platform draması, Nail Gaiman’ın aynı adlı kült romanından uyarlanmış, fantastik eğlencelik bir dizi görünümünün altında medyanın ve yeni medyanın insanı kontrol altına alması, manipüle etmesi, bir bağımlılık haline gelmesi, insanın insani olan her türlü ihtiyacına dijital bir ortamda cevap araması ve dolayısıyla insanlığını unutması, egemen olanın ötekileştirdiği her türlü kavram ve olguyu toplumlara dayatması, yeni olan her şeyin sığ, duygusuz ve bilgelikten uzak olması, dijitalleşmenin ve onun sonucu olan küreselleşmenin ise insanlığın sonunu getirecek olması gibi eleştirileriyle ön plana çıkmaktadır. Dizide yeni ve eski, geleneksel ve modern, iyi ve kötü arasında olan sonsuz savaş tanrı metaforu üzerinden işlenmiş, eski tanrılar iyi yeni tanrılarsa kötü olarak karakterize edilmiş, Medya ve Yeni Medya ise kötüler arasında yer alan en güçlü kötücül silah olarak gösterilmiştir. Bu çalışma American Gods dizisinin gerek içeriğinin gerekse söyleminin medya ve yeni medya kavramlarına eleştirel bakış açısını çözümlemek amacıyla, içerik ve söylem analizi yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın neticesinde elde edilen veriler ışığında dizinin genel olarak ağır bir modernizm, küreselleşme ve dijitalleşme eleştirisi olma özelliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.