Fe(III) Katkılı ve Yüzeyi Modifiye Edilmiş Anatazın Fotokatalitik Aktivitelerinin Karşılaştırılması


ÇINAR Z. H.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-152, 4-8 Eylül, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 01 Eylül 2006