Investigation of AR Applications in Yıldız Technical University Communication Design 3D Modeling Course in Distance Education Process


Creative Commons License

Uçan B., Bilsel Ç.

InMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.60-61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-61
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı, yeni medya, vb. alanlarda yenilikçi uygulamalar üzerinden günümüz tasarım dünyasının endüstriyel ve akademik ihtiyaçlarına yönelik ders içeriklerini ve programlarını güncellemek önem arz etmektedir. Özellikle COVID-19 sonrası farklılaşan dünya düzeninde dijitalleşme süreçlerinin hızlanması, eğitim araçlarında da dijital yöntemlerin kullanımını mecbur kılmaktadır. COVID-19 sonrası pek çok mecra, dijital yönelim ve eğilimlere yönelik atılımlar gerçekleştirmiştir. Eğitim alanında ise uzaktan eğitim süreci yaygınlaşmış ve güzel sanatlar eğitiminin atölye gibi uygulama ağırlıklı dersleri dahil uzaktan eğitim platformlarına uyarlanmak durumunda kalmıştır. Bilgisayar programları üzerinden yürütülen grafik, iletişim, görsel iletişim tasarımı ve buna benzer bölüm ve bölüm dersleri, şüphesiz adaptasyonu en hızlı gerçekleşen ders içeriklerini oluşturmaktadır. Öyle ki, uzaktan eğitim modüllerinin ekran paylaşımına izin veren yapısı ve hatta öğrenci bilgisayarına erişim sağlanabilen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan geleneksel araçlarla (boya, resim, heykel, vb.) sürdürülmesi zorunluluğu bulunan eğitim içeriklerine kıyasla bilgisayar programı anlatımına dayalı animasyon, modelleme, grafik tasarım araçları, interaktif tasarım araçları başlıklı derslerde uyum daha çabuk ve mümkün olmuştur. Uzaktan eğitim üzerinden derslerin yürütülmesi, COVID-19 öncesi dönemde kısmi dersler üzerinden (Atatürk İlke ve Devrimleri Tarihi, Türkçe) uygulanmakta iken COVID-19 sonrası tüm dersler ve bütün müfredat kısa bir zaman diliminde uzaktan eğitime dönüştürülmüştür. COVID-19 sonrası uzaktan eğitim üzerinden derslerin sürdürülmesi, bilgisayar ve program/yazılım anlatma temelli dersler için daha uygun gözükse de uzaktan eğitimin kendi doğasına has birtakım zorlulukları, bu dersler üzerinden de gözlemlenir olmuştur. Şüphesiz bu zorlukların başında öğrencilerin derse ilgisini sağlamaktaki zorluk ve bunun ötesinde öğrencilerin derse ilgisi ölçmekteki güçlük başı çekmektedir. “Kamera” açma gerekliliği, kişisel görüntülerin kayıt altına alınması sebebiyle özel hak ihlali kapsamında iken öğrencinin mevcut dersteki aktifliğini ölçmek başka yöntemler geliştirilmesi gereği doğurmaktadır. Bunun ötesinde, fiziksel ders ortamından farklı olarak eğitimcinin kendisi de kayıt altında olmanın zorluğunu yaşamak durumundadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde hem eğitimcinin hem de öğrencilerinin ilgi ve yönelimini yükseltmek, yeni ve farklı eğitim içerikleri üzerinden dersleri zenginleştirmekle mümkündür. Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı “3B Modelleme” dersi kapsamında geliştirilen AR uygulamaları, hem eğitimcinin hem de öğrencilerin ilgisini artırmak, öğrencilere yeni deneyim alanları kazandırmak ve mevcut müfredatı dijital ve teknolojik araçlarla donatmak anlamında bir zemine oturmaktadır. AR (Augmented Reality), Türkçeleştirdiğinde artırılmış gerçeklik gibi bir tanımlama ile anılmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, fiziksel ortamdaki gerçekliğe adapte edilmiş bir başka sanal gerçeklik alanı oluşturmaktadır ve öyle ki, geleceğin yeni teknolojilerini aktarmayı hedefleyen iletişim, görsel iletişim, interaktif medya tasarımı gibi alanların bu teknolojik gelişmelerden uzakta kalması ya da eğitim içeriklerine dahil edememesi, çağdaş eğitim araçlarından uzaklaşmış bir eğitim anlamına gelecektir. Özellikle iletişim, görsel iletişim, interaktif medya tasarımı, çizgi film tasarımı, yeni medya ve bununla ilişkili bölümlerin ders programlarına artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi çağdaş uygulamalara dayanan araçları eklemeleri bir tercihten çok zorunluluktur. Bu bakış ekseninde Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı “3B Modelleme” dersi kapsamında öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ve denemeleri, eğitimin çağdaş araçlarla güncellenmesi noktasında bir anlam kazanmaktadır. COVID-19 süreciyle birlikte bu yeni deneyim alanı, hem eğitimcinin hem de öğrencilerin derse ilgi ve katkısının artmasına neden olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı “3B Modelleme” dersi artırılmış gerçeklik uygulamaları için iki program ve yazılımdan faydalanılmıştır. Modelleme ve tasarım için özgür yazılım olması sebebiyle Blender 2.80 kullanılmıştır. Blender 2.80 üzerinde yapılan tasarım, modelleme ve animasyonların artırılmış gerçeklik ortamına aktarılması ise Artivive üzerinden sağlanmıştır. Öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarının teması ise Türk mitolojisi olmuştur. Böylelikle öğrencilerin kültürel belleğin izlerini kendi tasarımcı bakışlarıyla tanımlamaları beklenmiştir. Ders bu anlamda öğrencileri kültürel farkındalık ve aidiyet noktasında araştırmalar yapmaya itmiştir.