Kent Bilgi Sisteminin Oluşturulmasında Yapı Denetimi ve Taşınmaz Karşılıklarının Belirlenmesinin Önemi


DEMİR H.

4. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Şubat 1993