Güç Kaynakları İçin Yüksek Verimli Güç Faktörü Düzeltme Devresi Tasarımı


Creative Commons License

Çınar A. O. , Obdan A. H.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.5, no.4, pp.187-199, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.350222
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
  • Page Numbers: pp.187-199

Abstract

Designing power factor correction circuits for switched power supplies has become important in recent years in terms of efficient use of energy. Power factor correction techniques play a significant role in high power density and energy efficiency. For these purposes, bridgeless PFC topologies and control strategies have been developed alongside basic boost PFC circuits. The power density can be increased using bridgeless structures by means of reducing losses in the circuit. This article examines bridgeless PFC structures and compares their performances in terms of losses and power factor. A semi-bridgeless PFC, which is widely used at high power levels, was analyzed and simulated. The designed circuit simulation using the current mode control method was performed in the PSIM program. A prototype of a 900 W semi-bridgeless PFC circuit was implemented and the results obtained from the circuit are presented.

Anahtarlamalı güç kaynakları için güç faktörü düzeltme devreleri tasarlamak enerjinin verimli kullanılabilmesi açısından son yıllarda önemli hale gelmiştir. Güç faktörü düzeltme (GFD) teknikleri, yüksek güç yoğunluğu ve enerji verimliliği açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu amaçla temel yükseltici GFD devrelerinin yanında, köprüsüz GFD topolojileri ve kontrol stratejileri geliştirilmiştir. Köprüsüz yapılar kullanılarak, devredeki kayıplar azaltılarak güç yoğunluğu arttırılabilir. Bu makalede, köprüsüz GFD yapıları incelenerek, kayıplar ve güç faktörü açısından performansları karşılaştırılmıştır. Yüksek güç seviyelerinde yaygın bir şekilde kullanılan yarı köprü çift yükseltici yapılı GFD devresi analiz edilmiş ve akım modlu kontrol yöntemi uygulanarak tasarlanan devrenin benzetimi PSIM programında yapılmıştır. 900 W' lık yarı köprü çift yükseltici yapılı GFD devresinin bir prototipi gerçekleştirilmiş ve devreden elde edilen sonuçlar sunulmuştur.