JAPONYA VE FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMASİSTEMİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Tabancalı E., Abbasioğlu E.

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.361-378

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.361-378
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study analyzes the procedures of training, selection, appointment and in-service education systems of teachers in Japan and Finland, and develops proposals devoted to the current system in Turkey. It is aimed to reach up-to-date data via papers, dissertations, assertions and reports published inland or around the world. General survey model, and horizantal approach is preferred to analyze the data correspondingly. These two sample countries’ systems are compared with the system in-use in Turkey for teacher training, selecting, appointing, in-service education. At the end of the study, it is observed that instead of applying only the single exam system for selecting candidates as in Turkey, Japan and Finland have the interviewing and application exam stages which follow the exam stage accepted as the first stage of selecting a teacher.  Moreover, these countries give great importance to the application phase realized in pre-service stage and in contrast to Turkey in appointment period the candidates are asked regional requirements which show that the terms of appointment necessitates more qualifications. Furthermore, it is inferred that in-service education is supported well. 

Bu araştırma, Japonya ve Finlandiya’da öğretmen yetiştirme, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarına öğretmen adayı seçme, atama ve hizmet içi eğitim sistemlerinin incelenmesi ve Türkiye’ye yönelik öneriler geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim araştırması olan bu betimsel çalışma kapsamında seçilen ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri ile ilgili ülke ve dünya alanyazınında internet ve üniversite kütüphanelerinden ulaşılan makale, tez, bildiri ve raporlar belge tarama modeli ile yatay yaklaşım kullanılarak ayrı ayrı paralel bir şekilde incelenmiş, güncel verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin hizmet öncesi süreçte nasıl yetiştirildiği, mesleğe nasıl seçilip atandıkları ve hizmet içi eğitim süreçleri benzer başlıklar altında paralel olarak incelenerek üç ülkedeki öğretmen yetiştirme, seçme, atama ve hizmet içi eğitim sistemi karşılaştırılmış ve tespit edilen benzerlik ve farklılıklar irdelenmiştir. Çalışma sonunda Japonya ve Finlandiya’daki öğretmen yetiştirme sistemine öğrencilerin Türkiye’de olduğu gibi tek bir sınav ile seçilmediği, ilk aşama olan sınavdan sonra mülakat ve uygulamalı sınavların da yapıldığı; hizmet öncesi verilen eğitimde uygulamaya çok önem verilerek atama sürecinde yerel uygulamalara da gidildiği ve atama koşullarının daha fazla nitelik gerektirdiği saptanmış, hizmet içi eğitimin daha çok özendirildiği belirlenmiştir.