Derin Kazılarda Zemin Deformasyonlarının Analizi


ÖZAYDIN İ. K.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi