Triflat Katalizli Üç Bileşenli Direkt Tip Mannich Reaksiyonu ile ?-Amino Ketonların Ultrasonik Sistemde Sentezi


TURHAN K. , TURGUT Z.

XXIII. Ulusal Kimya Kongresi