Antioksidantlar Kullanarak Rosinesterin Erime Viskozitesinin Zamanla Değişiminin İncelenmesi


İSMAİL O. , Çorbacıoğlu B.

6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül, İZMİR, 01 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text