Genleştirilmiş Perlit Agregali Hafif Beton Üretiminde Endüstriyel Borik Asit Atığının Etkisi


PİŞKİN S.

14. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Eylül 2000