Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Fungal Defenolizasyonun Önemi


Deveci E., Cuci Y., Uysal Y., ÇINAR Ö.

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ekim 2010