Yeni Uygurca ve Yeni Uygurca Sözlükler


YILDIRIM F.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.25, no.99, pp.539-552, 2019 (Scopus) identifier