New product design for military aviation maintenance activities through quality function deployment (QFD) Kalite fonksiyonu göçerimi (KFG) ile askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için yeni ürün tasarımı


Creative Commons License

ALTUNTAŞ S., Dereli T., Özşalap C.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.34, no.4, pp.2187-2202, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier