Alışveriş Merkezlerini Tercih Etmede Mevsim Etkisinin Çok Değişkenli Profil Analizi İle İncelenmesi


Güneş M. Ş. , Yıldız D.

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar , Prof. Dr. Bülent OKUR,Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT,Dr. Ebru ATEŞOK, Editör, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, ss.245-255, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: BERİKAN YAYINEVİ
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.245-255
  • Editörler: Prof. Dr. Bülent OKUR,Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT,Dr. Ebru ATEŞOK, Editör

Özet

Alışveriş merkezlerinin gelişmesi ve tüketicilerin günlük yaşamında daha çok yer alması tüketici davranışları üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. Bu değişimin tüketici davranışı profilleri üzerindeki etkilerinin ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok faktörle ilişkili olarak mevsim türünden de önemli derecede etkilendiği görülmektedir. Bu çalışmanın ana amacını, bireylerin mevsime göre alışveriş merkezlerini tercih etme profillerinin belirlenmesi ve bu profillere etki eden faktör veya alt faktörlerin profil analizi yardımıyla belirlenmesi olarak söyleyebiliriz. Araştırma İstanbul sınırları içerisinde bulunan alışveriş merkezleri esas alınmıştır. Çalışmada kullanılan ana yöntem olan Profil Analizi MANOVA(Multivariate analysis of variance)’ nın tekrarlı ölçümler uzantısına eşdeğer olan bir çok-değişkenli veri analizi türüdür. Bağımlı değişkenlerin aynı ölçek ile ölçülmüş olması varsayımı profil analizinin temel analiz aracı olan ve “profil” adı verilen grafiklerin çizilebilmesine olanak sağlar. Bu yöntem ile profilleri karşılaştırılmak istenen ölçeklerin alt testlerindeki farklılığı ortaya çıkaran nedenlerin araştırılması önem arz etmektedir. Profil analizi sonuçlarından hareketle, bireylerde mevsime göre alışveriş merkezlerini tercih edenlerin, avm’leri tercih etme etkileri alt testlerindeki profillerinin birbirine paralel olduğu görülmüştür. Bununla beraber mevsimsel alışveriş tercihini etkileyen en önemli etkenlerin uygun otopark hizmeti, sosyal aktiviteler, rahat alışveriş imkânı ve marka mağazaların bulunması olarak belirlenmiştir.