Profesyonel işgörenlerin yönetsel kariyer tercihleri Amprik bir araştırma


ERDOĞMUŞ N.

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 22 Mayıs 2003

  • Basıldığı Ülke: Türkiye