2010 Avrupa Kültür Başkentliğine Doğru Büyük Ulaştırma Projelerinin Odağında İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kentsel Değişme Eğilimleri


Yardım M. S., Hamamcıoğlu C. C., Gürsoy M.

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2009, pp.73-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73-84
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yeraltı ve yerüstü kültür değerleri bakımından geçmişe ışık tutan önemli varlıkları sınırları içinde barındıran Tarihi Yarımada, 2010 Avrupa Kültür Başkentliği görevini üstlenen İstanbul’un kalbi konumundadır. Diğer yandan Tarihi Yarımada, İstanbul’un Ayazağa-Yenikapı metrosu, Marmaray gibi büyük ölçekli ulaştırma projelerinin inşasının devam ettiği, Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi gibi yeni ulaştırma projelerinin ihale ve tartışmalarının sürdürülerek ulaşım alt yapısında sürekli değişimlerin yaşandığı ve aynı zamanda İstanbul Merkezi İş Alanı’nın da parçası olan bir bölgesidir.

 

İstanbul 2010’un temel savlarından biri kapsamlı özelleştirmeler ve geri dönüşü olmayan büyük ölçekli projeler sonucunda kentin arazi kullanımının köklü yapısal değişimlere uğrayacağıdır. Çalışma, bu yaklaşımı dikkate alarak, Tarihi Yarımada’da beliren kentsel eğilimleri, geliştirilen ulaştırma projeleri, trafik ve metropoliten alan içindeki yolculuk verileriyle değerlendirmeyi ve tarihi çevrenin korunması noktasında, geleceğe yönelik endişeleri tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda İstanbul Tarihi Yarımada trafiğinin değişimi farklı dönemlerde yapılan kordon etüdleriyle incelenmiş, İstanbul Ulaşım Ana Planı Hanehalkı Araştırmaları değerlendirilmiştir. Tarihi Yarımada’da türel olarak, karayolunu kullanım oranının, ilk sıradaki yerini koruduğu görülmekte; metropoliten alan içinde gerçekleşen iş amaçlı yolculukların odağının da bu bölge olduğu bilinmektedir. Problemlerin kaynağının belirlenmesi ve çözüm yaklaşımlarında, öncelikle öne çıkan bu bulgular dikkate alınmıştır.

 

Anahtar Sözcükler: 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul Tarihi Yarımada, Ulaştırma projeleri, Kentsel değişim.