Çoklu Optik Sistemlerin Bir Arada Kullanıldığı Mikroalg Yetiştirme Ortamı İçin İyileştirici Sistem


ÖZÇİMEN D. , Kılıç G., İnan B., Özer T.

I.Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı, 01 Aralık 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri