Varoluş Felsefelerinde Varoluşun Özden Önceliği Sorunu


Creative Commons License

Taşdelen V.

Beytulhikme, vol.1, no.1, pp.26-54, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Beytulhikme
  • Page Numbers: pp.26-54

Abstract

Varoluşun özden önceliği kavramında iki hususu öne çıkar: (1) İnsan varoluşunun bilinmesi konusunda, yukarıda da değinildiği üzere, “kendi bilgisi”nin, fiziksel dünyanın bilgisinden önceliği hususu, (2) herkesin kendi özünü kendi varoluşu ile oluşturması; özün varoluşun eseri olması hususu. İşte bu makalede, varoluşçuluğun çıkış noktasını oluşturan “varo­luşun özden önceliği” ilkesini sorunsallaştırmaya çalışacağız. Bunu yapmak için ilk önce özcü anlayışın ne olduğunu, hangi aşamalardan geçtiğini, ikinci olarak varoluşun özden önceliğinin ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini, en sonunda da varoluşun özden önceliğinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu ele almaya çalışacağız.