Millî eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi


AYTAN T. , GÜNEY N.

Eğitimde Gelecek arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi, 28 - 30 Nisan 2015